Donera

Hjälp oss att bota cancer. Stöd oss och donera du med! Din hjälp, är viktig!

Stöd forskning och utbildning rörande cancersjukdomar genom bidrag till Västmanlands forskningsfond mot cancer. Bidrag kan ges kontant, som testamentsgåva eller donation.

Mål

Fondens mål är att bidra till en god forskning inom Region Västmanland (tidigare Västmanlands läns landsting). För att göra detta och inte på något sätt äventyra insamlade medel genom vidlyftiga placeringar har vi ett principbeslut om att pengarna som vi förvaltar i fonden skall placeras i säkra papper. Vi har valt i huvudsak räntebärande fonder med säker avkastning och i mindre utsträckning aktiefonder som kan ge högre avkastning men också innebär större risker.

Donera

Plusgiro: 90 05 50-5

Om stiftelsen

Stiftelsen har funnits sedan 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom tumörsjukdomarnas område av läkare verksamma inom Region Västmanland (tidigare Västmanlands läns landsting). Stiftelsens styrelse har sitt säte i Västerås. Stöd forskning och utbildning rörande cancersjukdomar genom bidrag till stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer. Bidrag kan ges kontant, som testamentsgåva eller donation.