Hjärtligt välkommen till Region Västmanlands Cancerfond!

Hjälp oss att bota cancer. Stöd oss och donera du med!

Klicka för att spela video!

Om stiftelsen

Överläkarna: Staffan Eriksson, kirurgliniken och Maria Eckerrot, medicinkliniken. Postgiro: 90 05 50-5 Stiftelsen har funnits sedan 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig…

Donera

Din hjälp, är viktig! Stöd oss!

Kontakta

Överläkarna: Staffan Eriksson, kirurgliniken och Maria Eckerrot, medicinkliniken. Foto: Lasse Blom Postgiro: 90 05 50-5 Stiftelsen har funnits sedan 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig…

Hej! Skicka ditt mail till oss, fyll i formuläret nedanför.