En kort introduktion.

Om stiftelsen

Stiftelsen har funnits sedan 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom tumörsjukdomarnas område av läkare verksamma inom Region Västmanland (tidigare Västmanlands läns landsting). Stiftelsens styrelse har sitt säte i Västerås. Stöd forskning och utbildning rörande cancersjukdomar genom bidrag till stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer. Bidrag kan ges kontant, som testamentsgåva eller donation.

Ansökningstillfällen (senast):

  • 31 januari
  • 30 april
  • 30 september

Vi har 90-konto och hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Plusgiro: 90 05 50-5

Donera

Alla bidrag spelar roll, även små.

Mer om fonden

För att uppfylla ändmålet bedriver fonden insamlingsverksamhet av i huvudsak gåvor och ibland donationer från allmänheten. Inkomna medel används för att ge bidrag till forskningsprojekt och studie- och kongressresor för läkare inom Landstinget Västmanland. Verksamheten har en relativt blygsam omfattning, vi bedriver inga stora annonskampanjer eller andra aktiviteter för att samla in pengar. Allmänheten informeras rutinmässigt om fondens existens genom affischering i väntrum på kliniker inom Landstinget Västmanland, Västerås, där cancerpatienter behandlas och genom information till begravningsbyråer. Ibland sker allmänt riktad information om fonden genom tidningsreportage om fondens verksamhet med beskrivning av projekt som fonden varit med och finansierat. Fonden redovisas också under studier och forskningsrapporter där fonden har varit med och bidragit.

Verksamhet inom forskning och utveckling

Fonden har ingen egen forsknings- eller utvecklingsverksamhet men främjar sådan genom anslag som beviljas genom att Centrum för klinisk forskning, som tillhör Uppsala Universitet, är lokaliserat till Västerås kan en framtida ökning av forskare läkare inom cancerområdet förväntas men då läkarnas kliniska vardag tar mycket tid så är prognosen osäker.